เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

Click to the Point
ร่วมโพสต์ประเด็นร้อน มาช่วยกันโพสต์ทุกปัญหา
เรายินดีรับฟัง
Idea Click
ส่งความคิดที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
เพราะสิ่งที่คิด...อาจเป็นจริงได้
Kick the Click
เริ่มทำเพื่อสังคม ตามหาแนวร่วมแล้วเรามาช่วยกัน
ทำความดีเพื่อสังคม
Proud to Click
ร่วมส่งโครงการที่ดำเนินการแล้วจนเกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี และยกย่องเชิดชูคนทำดี
CP Employee Club
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการทำความดี ไปกับชมรมของเพื่อนๆ
เพราะพวกเราคือชาว CP
Click to Join
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
ชรา...สตอรี่
บริจาคของให้คนชรา ที่มีความพิการ
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 9 คน
  อาสาสมัครจิตอาสา,เงินสนับสนุน,สนับสนุนยารักษาโรค
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ
31/08/2018
3.00 ชั่วโมง
วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยกัน วิ่งแบ่งปัน เพื่อบ้านพักคนชราวาสนเวศ
รับสมัครนักวิ่ง เพื่อนำเงินสมทบทุน ร่วมบริจาคทำบุญ ช่วยเหลือโครงการบ้านพักคนชราวาสนเวศ
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 500 คน
  อาสาสมัครจิตอาสา,เงินสนับสนุน
เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (วังน้อย)
31/05/2018
3.00 ชั่วโมง
เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ-ร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจร “โลก ๓ มิติ”
ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครบวงจรสไตล์ ซี.พี. กับโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” (ปีที่ ๒๑ ) ทุกเที่ยงวันศุกร์ (๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.)
เปิดรับจิตอาสาจำนวน 90 คน
  รับสมัครผู้ปฏิบัติธรรม
ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ถนนสีลม
25/05/2018
1.50 ชั่วโมง

Copyright 2018 by ICT SDGA