เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

Kick the Click
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน
พื้นที่ดำเนินการ Makro สาขาชุมพร
krit Panyatanawiwat - MAKRO
1
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ ถนนเย็นจิต ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 ซอย 8 ซอย 12 และซอยวัดปรก 1
วันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 61 และ ศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 13.30 - 16.30น.
"เริ่มที่ต้นเหตุ..เราต้องไม่สร้างขยะ"
ศิริสุดา บุตตะสุริย์ (CPCROP) - CROP
2
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หมู่ 3 ต.กวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
สุนทรี ไผ่งาม - CROP
3
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
sipang charoensook - CPG
5
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน
พื้นที่ดำเนินการ ในการดำเนินการระยะแรก แม็คโครได้เริ่มจากศูนย์จำหน่ายสินค้า 3 สาขานำร่อง (สาขาลาดพร้าว สาขาศรีนครินทร
Kritsana Sontimanotham - MAKRO
1
กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน
พื้นที่ดำเนินการ สยามแม็คโคร สำนักงานใหญ่
Kritsana Sontimanotham -  
1
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ วัดศรีปันเงิน เลขที่ 133 หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า เขต1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 http://www.sripanngoen.com ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นวัดมหานิกาย มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเปิดสอน พ.ศ. 2518 แผนกบาลีสอน พ.ศ. 2519 แผนกสามัญเปิดสอน พ.ศ. 2536
Pusit Kiattikun - CPG
1
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนหรือสังคมภายนอกองค์กร
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนไรสัญชาติ และผู้อพยพ ภายใต้การดูแลขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน ตาม ตะเข็บชายแดน ครอบคลุม จังหวัด ระนอง กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย สมุทรสาคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง
TRUE Coordinator - TRUE
0
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนหรือสังคมภายนอกองค์กร
พื้นที่ดำเนินการ เครือข่ายบุคคลออทิสติกภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทย ทั่วประเทศ
TRUE Coordinator - TRUE
0
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนหรือสังคมภายนอกองค์กร
พื้นที่ดำเนินการ รร.วัดมะนาวหวาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
TRUE Coordinator - TRUE
0
Page   1  of   3
Top 5 Interests
Copyright 2018 by ICT SDGA