เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.

Click to the Point
请共倾诉每一宗问题及热焦点,
我们洗耳恭听.
 
Idea Click
请提送解决问题的方法,
你所构思。。可变成真。
 
Kick the Click
寻找同盟共同为社会作好事
 
Proud to Click
呈送经已实施过的优越成就项目,
作为好模范及颂扬作好事的人.
CP Employee Club
齐心合力 共作好事
因为咱们是正大家属.
 

Copyright 2018 by ICT SDGA