1. หากท่านยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ กรุณาลงทะเบียนโดยการกดปุ่ม Registered เพื่อสร้าง username และ password ของท่าน
1. 如果您以前从未使用过用户名,请单击“注册”以创建您的用户名和密码。
If you never have a username before, please click “Register”to create your username and password.
2. กรุณาใช้อีเมลล์ของบริษัทในเครือเพื่อการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2. 您要求的信息将通过公司电子邮件进行验证。
Your requested information will be verified by company email.
3. ท่านจะได้รับเมลล์ยืนยันการใช้งานระบบ
3. 如果您的信息有效,则会通过电子邮件通知您。
You will be notified by email, if your information is valid.
4. เข้าใช้งานระบบ โดยใช้ username และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้
4. 如果您的信息有效,则会通过电子邮件通知您。
You will be notified by email, if your information is valid.
เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้น !!!
此用户名和密码仅适用于正大集团和关联公司的员工。
This username and password is strictly for employee of Charoen Pokphand Group and affiliated company only.
กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนใหม่ 点击这里注册 Click here to Register
Username:
Password: